– Oppgaven nå er å finne gode løsninger for å komme tilbake til en trygg skolehverdag.

Ungdomsskolelæreren Maria Mørk om den nye hverdagen.

Publisert Sist oppdatert

Maria Mørk Lærer på Ringstabekk ungdomsskole i Bærum

– Overgangen fra klasserom til hjemmeskole skjedde fra en dag til den annen. Vi kastet oss rundt og laget en oppstartsvideo til elevene med informasjon om hvordan hjemmeskolen ville bli og organiserte timeplanen slik at vi best mulig kan følge opp elevene våre.

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

– Nei, jeg jobber hjemmefra, men tenker mye på elevene og på hvordan de takler hverdagen. Samtidig som jeg prøver å følge opp mine egne døtre på deres hjemmeskole.

Føler du deg utrygg på jobb?

– Nei, men jeg kjente på en uro før vi gikk over til hjemmeskole.

Er du redd for å bli smittet på jobb?

– Vi jobber i team, lærerne på teamet rullerer på å lage oppstartsvideo hver dag, der ønskes elevene en god morgen og vi sier litt om hva som skal skje den dagen. Vi har et fag før lunsj og et fag etter, øktene varer i to timer. I videoen stiller vi elevene et spørsmål, som de skal svare på i læringsplattformen showbie. Slik ser vi at alle elevene er koblet på, klare til å følge undervisningen. Vi har laget oppgaver elevene jobber med, i mine timer er jeg tilgjengelig på gruppechat eller i norsk- eller samfunnsfagrommet. Vi bruker også videokonferanse- appen Whereby, her kan elevene kontakte oss og vi kan snakke en og en eller i grupper. Vi er en litt annerledes skole med 73 elever i klassen, så det blir fort hektisk når alle stiller spørsmål samtidig. Men vi er heldige som har elever som bruker iPad på skolen og kjenner læringsplattformene fra før av. Samarbeidet mellom oss på teamet er utrolig viktig, vi har på oppfordring fra rektor tatt hensyn til når og hvem av oss som kan være mest online og tilstede for elevene. Noen har små barn og da er det helt naturlig at de ikke kan være like mye pålogget som de av oss som har eldre barn eller er i en annen livssituasjon. Hensynet til kollegene, god ledelse og det gode samarbeidet blant oss lærere er nøkkelen en til en god hjemmeskole.

Beskriv en arbeidsdag i denne perioden...

– For oss som har store klasser og en åpen romløsning, kjentes det veldig riktig å gå over til hjemmeskole. Oppgaven nå er å finne gode løsninger for å komme tilbake til en trygg skolehverdag.

Hvordan synes du myndighetene har taklet situasjonen?

– Elevene våre møter vi jo digitalt hver dag, de er positive og arbeidsomme. Foreldre hjemme stiller opp i en hektisk hverdag med hjemmekontor. Elever, foreldre og vi lærere har tatt dette på strak arm og gjør det beste ut av situasjonen. Her finner vi gode løsninger sammen. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra foreldre og elever.

Hvilke tilbakemeldinger får du av folk du treffer på jobb?

– Venninnene mine som jobber i helsesektoren enten som leger eller sykepleiere med barn hjemme og en tøff arbeidshverdag, de beundrer jeg!

Kjenner du en dame du beundrer ekstra i disse dager?

– Det blir krevende å finne gode løsninger for smittevern på skolen, men jeg håper og tror vi klarer det sammen! Jeg gleder meg til å være tilbake i klasserommet!

Hvordan tror du ting blir etter dette?

Powered by Labrador CMS