Dette brenner Matt Damon for

Matt Damon water.org

Den kritikerroste skuespilleren, produsenten og manusforfatteren er medgrunnlegger av WATER.ORG.

Publisert Sist oppdatert

Matt Damons (49) innvirkning skjer både av og på det store lerretet.

For 15 år siden ga han seg selv den betydningsfulle oppgaven å bidra i kampen mot verdens fattigdom og dårlige sanitetsforhold, etter at han selv ble vitne til dette i forbindelse med filmopptak.

Siden har han kjempet utrettelig for tilrettelegging av rent vann og økonomisk myndighet, siden offisiell oppstart i 2009. Vi ruller ut den røde løperen og applauderer Matt Damon.

Den fremadstormende skuespilleren jobber for å fremme positivt og bærekraftig lederskap!

Skuespiller og grunnlegger av water.org

Foto: Courtesy

Hva trigget deg til å starte ditt veldedige arbeid?

– Etter hvert som jeg leste og fikk bedre forståelse for vår verdens største utfordringer, ble det tydelig for meg at tilgang til rent vann er et gjennomgående problem, men også løsningen på flere av utfordringene. Uten vann og toaletter finnes det ingen vei ut av fattigdom, og noen av verdens aller største problemer kan ikke løses uten dem. Men med dem vil menneskeliv, samfunn og økonomi kunne endres drastisk. Da jeg filmet i Afrika, sør for Sahara, tilbrakte jeg mye tid med familier i en av Zambias landsbyer. De manglet tilgang til vann og toaletter. Ved å være vitne til deres daglige kamper for å finne vann eller et sted de kunne gå på do, ble jeg engasjert til å hjelpe og bidra til å løse den globale vannkrisen gjennom mitt arbeid med Water.org.
Fortell om deres nåværende mål og prosjekter?
Water.org har allerede hjulpet mer enn 25 millioner mennesker med tilgang til rent vann og trygge sanitærforhold, og vi har ingen planer om å stoppe der. Vårt mål er å øke finansieringen til vann og toaletter slik at flere som trenger det kan få hjelpen de behøver. Dette bidrar til at vi kommer stadig nærmere det globale målet om rent vann og trygge sanitærforhold for alle innen 2030.
Hva er det vanskeligste du har vært vitne til som miljøaktivist?
– For seks år siden var jeg på Haiti. Der møtte jeg er 13 år gammel jente som brukte tre til fire timer av dagen sin på å hente vann til familien, da de ikke hadde tilgang hjemme. Et barn som henne skal ikke behøve å bære slike byrder. De skal være på skolen eller leke – ikke måtte gå langt hjemmefra og bære tunge kar med vann fra elvene.
... Og det beste du har fått oppleve?
– Det å se at den samme jenta nå har tilgang til vann. Gjennom et av våre første prosjekter med Water.org fikk familien hennes tilgang til vann hjemme. Da jeg spurte henne hva hun nå skulle gjøre når hun ikke lenger måtte bære vann hele dagen, svarte hun at «jeg skal leke». Det ble et viktig øyeblikk for meg, fordi det betydde at hun nå fikk muligheten til å være et barn igjen. Dette er resultatet av vårt arbeid. Tilgang til vann styrker familier og deres barn med håp, helse og muligheter.
Hvordan har samtalen rundt miljøutfordringer forandret seg de siste årene, etter din mening?
– Jeg tror verden er i ferd med å våkne opp, men det er fortsatt mye som gjenstår. Når det gjelder arbeidet med rent vann og forbedring av sanitære forhold for mennesker i fattigdom, så har vi for tiden en viktig dialog gående med globale ledere om hvordan vi skal oppnå FNs bærekraftsmål nummer 6. Dette målet omhandler universell tilgang til vann og hygiene. Ifølge den seneste utviklingsrapporten, er verden så langt ikke i rute for å klare dette målet. Det vil koste nærmere 114 milliarder dollar i året fra nå til 2030 for å nå dette målet. Med andre ord; beløpet vi faktisk trenger for å løse vannkrisen, er tre ganger større enn det vi har tilgjengelig i dag. Det er her Water.org kommer inn. Vi har løsningen som kan dekke gapet i finansieringen, og kan derfor bidra til at millioner av mennesker får tilgang til rent vann og trygge sanitærforhold.
Dersom du var "verdens president" – hvilke lover eller endringer ville du iverksatt for å gjøre verden til et bedre sted?
– Jeg tror virkelig at for å bryte syklusen av fattigdom rundt om i verden, så er tilgang til rent vann essensielt. Uten det kan ikke mennesker overleve. Så dersom jeg kunne bestemme over verden, ville jeg gjort tilgang til rent vann for alle til min høyeste prioritering.
Powered by Labrador CMS