Louise K Dedichen: Vi skal helt enkelt bare kreve vår plass

Foto: Forsvarets forum ved Ylva S. Berge

– Et sitat som har brent seg fast hos meg er fra Madeleine Albrigte, tidligere utenriksminister i USA: «There is a special place in hell for women who don´t help other women.»

Publisert Sist oppdatert

Louise K. Dedichen (55) ble i sommer utnevnt som viseadmiral og sjef for den norske militærmisjonen i Brussel av H.M. Kongen i statsråd. Hun starter i den nye jobben ved årsskiftet, og blir med det den første kvinnen i verden på dette nivået militært.

Louise startet sin militære karriere i 1983 da hun begynte på Sjøkrigsskolens intendanturlinje. Da var hun 19 år og flere av gutta skulle søke utdanning i Forsvaret. De sa at det var veldig vanskelig å komme inn, og hun tror at det var med på å trigge henne.

Mannsdominert

– I 1983 var det kun tre kvinner som kunne få plass på linjen. Det var faktisk et maksimumstak. Jeg vet ikke om jeg synes det var rart at det var slik den gangen. Jeg var nok bare glad for at vi også fikk en mulighet. I dag er det helt naturlig, og en stor selvfølge, at kvinner søker utdanning i Forsvaret, forteller Dedichen.

Etter flere års tjeneste i en rekke stillinger i Sjøforsvaret, NATO, Forsvarsdepartementet og ved fellesavdelinger i Forsvaret, ble hun i 2008 utnevnt som kontreadmiral og sjef Forsvarets høgskole. Hun er den første kvinnen i Norge som er utnevnt til offiser på admirals- /generalsnivå og tar fra årsskiftet fatt på nye, spennende og utfordrende oppgaver i Brussel – på toppnivå. Hun har viet hele sitt yrkesaktive liv til Forsvaret så langt. En av de mest mannsdominerte organisasjonene som finnes, historisk sett.

Forsvaret har fått mye kritikk for å være så mannsdominert og ha dårlig kvinnekultur. Dedichen tror at hvis Forsvaret skal lykkes med å forbedre seg, må de forstå at det må rekrutteres fra hele samfunnet. Hun mener at Forsvaret må opp i en kvinneandel på minimum 30 prosent for å lykkes med å endre kulturen slik at flere føler seg hjemme.

Likestilling

– Det er menneskene rundt som driver meg. Forsvaret er en veldig god arbeidsplass. Når det er sagt, så må jeg innrømme at jeg lenge gikk med en opplevelse av at det var et eget lite samfunn. På den ene siden oppleves det veldig trygt. På den andre siden så må vi ha en benchmark på hva resten av verden driver med og ikke leve i vår egen boble. Med det mener jeg at vi også må være med i miljøer utenfor Forsvaret, delta i samfunnsdebatten og gjøre det vi kan for å være i takt med tiden. Vi må ikke bli navlebeskuende. Jeg mener det er noe alle i Forsvaret bør være bevisst på.

I en undersøkelse utført i 2018 om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret (MOST-undersøkelsen) svarte 24 kvinner og 20 menn i Forsvaret at de hadde blitt voldtatt i løpet av det siste året. 123 personer svarte at de hadde blitt forsøkt voldtatt (Regnestykke fra NRK).

– Forsvaret er, som sagt, en veldig god arbeidsplass, men den er en veldig mannsdominert. Kvinner som tilpasser seg normen, altså blir litt som mennene, tror jeg har færre problemer. Utfordringen kommer når du våger å være deg selv. Som kvinne kan du bli undervurdert eller sett ned på når du ikke lever opp til de samme idealene eller den samme væremåten.

Som mange andre kvinner i Forsvaret, har Louise også opplevd ubehagelige hendelser. For mange år siden ble hun overfalt av en overordnet på sin egen lugar. En offiser på vakt fikk stoppet hendelsen. Den gangen anmeldte ikke Louise Dedichen kollegaen sin, men har uttalt i flere intervjuer senere at hun hadde anmeldt det i dag.

Dedichen forteller at, det i hvert fall, har skjedd noe de siste årene når det kommer til kvinneandelen i ledelsen i Forsvaret.

Etter innføringen av verneplikt for begge kjønn, er 30 prosent av alle som avtjener førstegangstjeneste nå kvinner, men Dedichen ønsker at andelen skal øke enda mer.

– Dette er en av tingene som har bidratt til at det er veldig viktig for meg å jobbe med likestilling slik at yngre kvinner skal slippe det samme. Likeverd og gjensidig respekt er kjernen i alt jeg brenner for. I dette ligger det forventninger til de unge om at de må tro på seg selv, og at de nødvendigvis ikke bør finne seg i tradisjonelle forventninger, sier hun.

Men kvinner er ikke nødvendigvis noe bedre enn menn, mener Louise Dedichen.

– Vi blir stadig flere kvinner i forsvarets øverste ledelse. Men likevel er det ganske glissent med kvinner i lederstillinger. Det kan være mange faktorer som spiller inn. En viktig utfordring for Forsvaret å gripe fatt i er å sørge for og tilrettelegge bedre for at kvinner skal kunne ha en livslang karriere hos oss. Vi ser at kvinner i snitt slutter omtrent ti år tidligere enn menn. Dette kan ha med å gjøre at deler av jobben ikke er veldig forenelig med å føde barn og å være mor. Her mener jeg vi kan bli bedre til å skape karriereplaner som tillater deler av karrieren i administrative stillinger uten at det skal bli vanskelig å få en god karriereutvikling også etterpå.

– Det er en stor andel om vi sammenligner med noen år tilbake, men det er vel fortsatt slik at interessen er større blant unge menn og kanskje flere av dem har en forventing eller motivasjon med seg hjemmefra. Når det gjelder militært ansatte kvinner så er den på rekordlave 13 prosent. Det er altfor dårlig.

– Jeg tror alle i samfunnet også har opplevd ubehagelig oppførsel fra kvinner. Det tror jeg alle i samfunnet har. Det jeg først og fremst har stilt meg kritisk til i Forsvaret er selve mannskulturen. En god del kvinner er også en del av denne. Et sitat som har brent seg fast hos meg er fra Madeleine Albrigte, tidligere utenriksminister i USA: «There is a special place in hell for women who don´t help other women». Jeg mener det er viktig at vi kvinner hjelper hverandre. Kanskje spesielt i yrkeslivet. Menn har fått dominere alene for lenge. Det betyr ikke at vi skal motarbeide menn. Vi skal helt enkelt bare kreve vår plass. I tillegg mener jeg vi trenger økt mangfold og likestilling for å videreutvikle oss.

Powered by Labrador CMS