En hilsen fra Kvinnefronten

KVINNEFRONTEN 1974 Foto: Arbeiderbladet

Vi har tatt en prat med de tøffeste jentene i gata, nemlig Kvinnefronten, om hvilke saker de anser som mest aktuelle i anledning Kvinnedagen i år.

Publisert Sist oppdatert

I anledning kvinnedagen har ELLE tatt en prat med Kvinnefronten om hva de anser som de viktigste sakene i år. For selv om vi alle deltar i felles dugnad mot koronapandemien, utgjør også lockdown og isolasjon en reell trussel mot kvinnekampen. Vi må derfor ikke glemme viktigheten av dugnad, også for kvinner.

Oline Margrethe Rustad sitter i landstyret og arbeidsutvalget hos Kvinnefronten.

Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1972, og har kjempet for kvinners rettigheter i snart femti år. De har kjempet for retten til selvbestemt abort, kampen mot porno og for den nye sexkjøpsloven. De mener at kvinner skal ha råderett over egen kropp og eget liv, med alt det innebærer.

Så, hvordan ligger egentlig kvinnekampen an?

– Vi blir stadig fortalt at vi lever i verdens mest likestilte land, men jeg mener at alle kvinner er undertrykt av samme kraft, patriarkatet. Enten det er overgrep, mangel på prevensjon eller infantilisering den enkelte kvinnen sliter med, så har disse innskrenkende og immobiliserende forholdene kvinnehat felles, forteller Oline.

Hun mener at kvinnekampen handler om alle kvinner, og vi har spurt henne om hvilke aspekter av kvinnekampen hun anser som de viktigste å ha fokus på akkurat nå.

– I 2020 har vi sett en økning i vold mot kvinner i nære relasjoner. Det burde være mer oppsiktsvekkende for flere at å være mer i sitt eget hjem er farlig for kvinner. Og i året som gikk var vi vært mer hjemme enn noen gang. Derfor er det ekstra viktig at vi samles rundt, og fronter dette, spesielt i år, sier Oline. – Vi ser en urovekkende trend der ekstreme seksuelle praksiser har blitt normal kost gjennom stadig økende forbruk av porno. Det handler ikke bare om at gutter gjennom mangel på seksualundervisning og overeksponering av porno, lærer seg dominante holdninger; jenter læres også opp til at dette er godt for oss. Dette er en kamp vi må ta mot industrien som dyrker dette, og mot holdningene det skaper i samfunnet. Det er ikke oss det er noe gæærnt med, det er samfunnet.

Seksualisering og normalisering av vold mot kvinner

– Dette handler om at kvinners arbeid ikke verdsettes. Vi har rettigheter i forhold til graviditet og arbeidssøking, men vi vet at dette ikke overholdes i mange tilfeller. Veldig mange i kvinnedominerte yrker kvinner får aldri tilbud om en fast heltidsstilling, og får aldri hatt den livsvelferden de skal ha. – Vi vet også at de fleste sykepleiere er kvinner. Vi stod og klappet for dem kl 18 i flere måneder, men mannlige sykepleiere tjener fortsatt mer enn kvinnelige. Sykepleieryrket er også et av de verste yrkene når det kommer til å aldri tilby helttidsstillinger - kun delttidsstillinger, som er uforutsigbart, utrygt økonomisk, og turnusstillinger, som kan være utmattende og passer langt ifra de fleste av oss.

Respekt for Kvinners arbeid

– Fortsatt ser vi at abortloven motstrides, og fortsatt ser vi at kvinners trygghet nedprioriteres i forbindelse med fødsel, og helt spesielt har det vært i pandemiåret. Likevel kommer det ønske fra regjeringen om at vi skal føde flere barn, uten at det nødvendigvis tas hensyn til kvinners egne behov og grenser, forteller Oline. – For en kvinne som blir gravid er dette den farligste og mest sårbare tiden i hennes liv, og da skulle det bare mangle at hun ble ivaretatt og fikk lov til å bestemme selv at hun skal bære frem barnet. Sykehus rundt om i landet fortsetter også sentraliseringen eller stengingen av barsel-klinikker, og i noen tilfeller setter de på tidskvote på den fødende kvinnen. Kvinner trenger tid og rom. Finnes det en viktigere prioritering? – Vi vil også benytte anledningen til å ønske alle kvinner en forrykende 8. mars!

Hovedparolen for Oslo i år er Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!.

Reproduktive rettigheter

Kvinners rettigheter til å bestemme over egen kropp er (dessverre) fortsatt en sentral del av kvinnekampen.

Hilsen Oline og Kvinnefronten.

Dersom du vil vite mer om Kvinnefronten, deres arbeid og kampsaker burde du sjekke ut deres nylig lanserte podcast, Knus Patriarkatet.

Powered by Labrador CMS