horoskop

SpirituELLE: Er du midt i en spirituell oppvåkning? 

– Oppvåkningen kan skje sakte og gradvis gjennom flere år, men også oppstå plutselig etter en sterk opplevelse eller livshendelse ...

Publisert

ELLEs faste spirituELLE-spaltist, Kari Opsal, er tidligere profesjonell snowboardkjører og arkitekt, og jobber i dag som klarsynt. Gjennom å holde kurs og veilede intuitivt hjelper hun mennesker med å forstå seg selv bedre, og til å utvikle sine egne spirituelle evner. 

Er det sånn at du blir mer og mer åpen for det spirituelle, og at du samtidig føler deg mer og mer forvirret? Kanskje er du midt i en spirituell oppvåkning! 

En spirituell oppvåkning er en prosess der bevisstheten din endres, og du går fra å fokusere mest på den fysiske verden til å oppleve at du selv og omverden har en ekstra dimensjon. Oppvåkningen kan skje sakte og gradvis gjennom flere år, men også oppstå plutselig etter en sterk opplevelse eller livshendelse, som en ulykke, livskrise, sykdom, fødsel eller nær døden-opplevelse.

Kanskje føles det som et lys endelig er blitt skrudd på. Kanskje føler du deg forvirret og ensom, samtidig som livet har mer mening nå. Kanskje kjennes alt rundt deg plutselig meningsløst og fremmed. 

For noen skaper en slik oppvåkning subtile skifter i måten de forholder seg til seg selv og livet på, mens andre radikalt forandrer personlighet og levemåte. Selv om en oppvåkning kan være like unik som vi alle er forskjellige, finnes det noen kjennetegn:

● Du føler deg nærmest magnetisk dratt mot spirituelle konsepter og temaer, og lyser opp i samtaler som dreier seg om noe spirituelt.

● Du opplever intuisjonen din som sterkere, og du blir mer sensitiv for sanseinntrykk.

● Du har behov for å finne mer mening i hverdagen, og er åpen for å revurdere livssituasjonen din og å endre kurs.

● Du føler på en distanse til venner og familie som du tidligere trivdes godt med, som om samtalene ikke lenger gir deg noe, eller dere ikke lenger har like mye til felles.

● Du opplever tilsynelatende tilfeldige sammentreff som får deg til å føle at alt har en større sammenheng.

● Du får fysiske symptomer, som vondt i kroppen eller kiling på toppen av hodet, og det føles som om energien og livskraften din er i ferd med å endre seg. 

● Du ser deg selv i et nytt lys, og får behov for mye egentid til refleksjon og tankeprosesser.

I boka mi Spirituell - en håndbok på reisen til det uforklarlige, kan du lese flere tips dersom du er midt i en spirituell oppvåkning. 

Kjenner du deg igjen i noen av punktene ovenfor? Kanskje kan ukas orakelkort være til støtte på veien: 

Ukas orakelkort: Uglen

Energier: visdom, transformasjon, perspektiv  

Å motta Uglen er en invitasjon til å åpne opp muligheten til å se livet fra et annet perspektiv. Som uglen besitter du en dyp indre visdom. Når du kobler deg på denne indre visdommen, vil du finne løsningen du søker. Din personlige transformasjon krever at du setter deg selv fri fra alle begrensende tanker og perspektiver. Kanskje er du fastlåst i et perspektiv som ikke tjener deg. Kanskje blir du påvirket av andre i et valg du står ovenfor. 

Det finnes mange måter å gjøre ting på, og livet kan leves på ulike vis. Det som er riktig for deg, er den måten som leder til at du har det bra. Du inviteres til å finne frem til din indre sannhet og ditt indre perspektiv. Lytt til intuisjonen din, og lev i tråd med din indre stemme. Det er nøkkelen til din personlige sannhet og ditt unike perspektiv. 

Her kan du kjøpe Orakelkortene «Sjelens speil». 

Les flere horoskop-saker her.