– Jeg er redd for å bli smittet på jobb. Ikke for min egen del, men for pasientene, kollegaene og datteren min med nedsatt immunforsvar.

Sykepleier Martine Bjørnstad (31 år) om den nye arbeidshverdagen i eldreomsorgen.

Publisert Sist oppdatert

Martine Bjørnstad, 31 år Sykepleier ved Dragvoll helse- og velferdssenter i Trondheim

– Korona har påvirket arbeidshverdagen i forhold til alle tiltak og retningslinjer som myndighetene har pålagt oss. I praksis innebærer det hvordan vi koordinerer og systematiserer hjelpen på best mulig måte mellom pasient og pårørende. Jeg har også blitt mer bevisst på å se, tolke og forstå symptomer på korona. Og det er et stort fokus på egen helse og sikkerhet, slik at man kan være tilstede og hjelpe andre. Vi har også fått et stort ansvar i å tilegne oss kunnskap om smittevernrutiner og bruk av smittevernutstyr, som er helt avgjørende for liv og helse på sykehjem hvor pasientene er en sårbar gruppe.

Hvordan har koronavirus-utbruddet påvirket din arbeidshverdag?

– Nei. Jeg føler meg ikke utrygg på jobb, men jeg er konstant bevisst på omstendighetene og situasjonen.

Føler du deg utrygg på jobb?

– Ja, jeg er redd for å bli smittet på jobb. Ikke så mye for min egen del, men jeg har en datter med nedsatt immunforsvar og jeg vil ikke bli syk så jeg ikke får bidratt i denne kritiske fasen vi er i nå.

Er du redd for å bli smittet på jobb?

– Jeg ble plutselig syk. Samboeren min kom hjem fra jobb i Oslo og var i karantene. En på jobben hans hadde testet positivt. Etter noen dager kjente jeg på hodepine og våknet opp med vond hals. Jeg fortalte sjefen hvilke symptomer jeg kjente på og han sendte meg til testing. Jeg dro hjem og ventet på telefon fra smittevernkontoret. Jeg ble ringt opp og fikk et tidspunkt for oppmøte samme dag. – Da jeg kom til oppmøtestedet var det fem andre foran meg. Samtlige av disse beskrev testingen som en svært ubehagelig opplevelse. Så var det min tur. Først måtte jeg sprite hender, så fikk jeg komme inn i et ganske så sterilt rom. En mann var inne i rommet i fullt smittevernutstyr. Han spurte meg om navn og fødselsnummer. Så tok han frem en lang prøvepinne som han førte langt ned i halsen før han tok den samme prøvepinnen og førte den langt nedover i nesegangen. Det var fort gjort, men svært ubehagelig. Det må jeg ærlig innrømme. Jeg fikk heldigvis negativt resultat på korona dagen etter, men hadde fått en kraftig influensa.

Du fikk koronalignende symptomer. Hvordan var det?

– Jeg var svært lettet over negativt resultat. Hadde jeg hatt korona, kunne dette hatt store konsekvenser for pasientene på sykehjemmet. Som sykepleier er man i kontakt med svært mange pasienter daglig, hvor alle er i risikogruppen. Samtidig kunnet jeg ha smittet mine kollegaer, som igjen kunne hatt en negativ innvirkning på arbeidskapasiteten og arbeidskompetansen. I tillegg ville dette også hatt store konsekvenser for min datter som har nedsatt immunforsvar. Heldigvis ble ikke dette en realitet, men det kunne fort ha blitt det. Derfor må alle ta dette på alvor.

Hvilke tanker gjorde du deg da du fikk negativt resultat?

– En arbeidsdag i denne perioden starter med rapport, som vanlig. Vi gjennomgår hver pasient og om det er noen endringer. Så fordeler vi arbeid og planlegger deler av dagen. Dagen blir nesten aldri det man forventer eller planlegger som sykepleier på et sykehjem. Mange trenger hjelp og tilsyn av sykepleier. Vi har også tett kommunikasjon med pårørende, fordi de ønsker informasjon om sine nærmeste.

Beskriv en arbeidsdag i denne perioden…

– Det synes jeg at det er vanskelig å svare på nå. Fordi vi aldri har vært i nærheten av en slik situasjon før og den er ny for alle, men jeg synes de har gjort det beste ut ifra hvordan situasjonen er.

Hvordan synes du myndighetene har taklet situasjonen?

– De aller fleste tilbakemeldingene er positive. Vi hører daglig at vi gjør en viktig jobb fra pårørende, ledelsen og politikere. Samtidig er noen pårørende, forståelig nok, frustrerte over at de ikke får møtt sine nærmeste, men de skjønner nødvendigheten av tiltakene som er gjeldende.

Hvilke tilbakemeldinger får du av folk du treffer på jobb?

– Det er vanskelig å skulle velge ut en person jeg beundrer i disse dager. Jeg vil si jeg beundrer alt helsepersonell og andre i serviceyrker som gjør en viktig innsats nå, og gjør det beste ut av situasjonen slik at Norge kan fungere og komme seg gjennom krisen.

Kjenner du en dame du beundrer ekstra i disse dager?

– Etter dette tror jeg viktigheten av god hygiene vil vedvare i mye større grad rundt omkring. Vi vil ta med oss erfaringer som gjør oss mer rustet, vi vil ha et større fokus på forebygging og beredskap til neste pandemi, som mest sannsynlig vil komme igjen en gang i fremtiden...

Hvordan tror du ting blir etter dette?

Powered by Labrador CMS