– Vi er en meget spesialisert tjeneste, og det er ikke mange som skal i karantene eller bli syke før vi ikke er operative lenger.

Redningsmann Lene Pedersen (42) om den nye hverdagen.

Publisert Sist oppdatert

Lene Pedersen, 42 år Redningsmann i Redningshelikoptertjenesten ved 330 skvadron i Bodø

Hvordan har koronavirus-utbruddet påvirket din arbeidshverdag?

– Vi er på beredskap som normalt og flyr både ambulanse- og redningsoppdrag som før. I tillegg har Forsvaret i forbindelse med Covid-19 hasteinnkjøpt EpiShuttle smittevernkuvøser som gir oss mulighet til å transportere pasienter som er smittet på en forsvarlig måte. I forbindelse med innføringen av denne har det vært opplæring og etablering av prosedyrer for bruk, vask og dekontaminering. Vi har hatt internopplæring og fått på plass utstyr for å rengjøre og dekontaminere utstyret etter bruk, og er nå operativ for bruk av smittevernkuvøsen på alle fem av landets 330-baser. Personlig har jeg vært med på transport av pasienter med påvist Covid-19 med denne smittevernkuvøsen og det er fint å kunne bidra når det er behov.

Føler du deg utrygg på jobb?

– Nei jeg føler meg trygg når jeg er på jobb, og dette fordi det tidlig ble gjort interne smitteverntiltak som er med på å redusere mulighetene for overføring av smitte.

Er du redd for å bli smittet på jobb?

– Jeg går ikke rundt på jobb og er redd for å bli smittet, men jeg er veldig bevisst på at det er muligheter for at det kan skje. Både via pasienter som har påvist smitte, eller som kan være smittebærere uten at det er bekreftet. Men også via kollegaer dersom de bærer smitte som ikke er påvist. Men med de prosedyrer og rutiner som er innført i forbindelse med Covid-19, så er det ikke noe jeg frykter. På fritiden er vi oppfordret til å leve i omvendt karantene, det vil si å ikke være i karantene fordi vi kan smitte noen, men i karantene for ikke å bli smittet av andre slik at vi minimerer muligheten for å bli satt ut av tjenesten.

Beskriv en arbeidsdag i denne perioden.

– På vakt i helikopteret er hverdagen som før, vi utfører de daglige rutinene med kontroll av utstyr og nødvendig trening for å holde oss operative, men med et ekstra fokus på smittevern. Vi forholder oss til de retningslinjer og føringer som er ilagt av myndighetene. Vi er en meget spesialisert tjeneste, og det er ikke mange som skal i karantene eller bli syke før vi ikke er operative lenger. På basen er det kun de som har vakt og de som må utføre kritiske oppgaver for å holde driften. Resten er sendt hjem, så det er få folk og dermed mer stille og rolig. Vi merker også at oppdragsmengden har gått noe ned i denne perioden, hvilket kan være et resultat av at aktiviteten i samfunnet er redusert. På hjemmevakt i kuvøseteamet kan jeg gjøre normale ting som skitur eller løpetur i nærmiljøet, men må hele tiden ha telefonen påskrudd og være klar til å rykke ut dersom det blir behov.

Hvordan synes du myndighetene har taklet situasjonen?

– Jeg mener myndighetene har gjort en god jobb så langt i denne perioden. De har vært klare og tydelige og lagt føringer for hvordan vi som befolkning skal forholde oss. De har innført ulike tiltak som har fått og vil få sine ringvirkninger på ulike måter. Det er ingen tvil om at de har fått måttet jobbe intenst over tid nå, og fattet ulike vedtak som har store konsekvenser for både enkeltpersoner og nasjonen Norge. Det er lett å kritisere i etterkant, men vi har aldri vært i denne situasjonen før og jeg synes de har vært gode på å fortløpende informere befolkningen om endringer, og har tillit til at de tar avgjørelser som er gode for befolkningen. Dette er ikke noe som tar slutt over natten og vi vil være preget av dette over lang tid, og jeg har tro på at myndighetene våre gjør sitt aller beste for oss.

Hvilke tilbakemeldinger får du av folk du treffer på jobb?

– Jeg er heldig som har arbeidssted i Redningstjenesten. Vi har veldig godt omdømme i befolkningen og får ofte gode tilbakemeldinger på den jobben vi gjør.

Kjenner du en dame du beundrer ekstra i disse dager?

– Det er mange hverdagsheltinner blant oss, både til vanlig og i disse spesielle tidene. Mange har krevende dager på jobb og skal samtidig holde hjulene i gang på hjemmebane med de endringene som har kommet som en følge av pandemien. Skal jeg trekke fram en spesielt må det bli statsminister Erna Solberg, som med ro og myndighet fører oss i gjennom krisen. Alltid gode svar og alltid i balanse, selv når hennes ministre ikke klarer å svare ordentlig eller når journalister vil ha henne ut på glattisen.

Hvordan tror du ting blir etter dette?

– Det blir spennende å se hvordan denne pandemien utvikler seg og hvilke ringvirkninger den vil gi. Både for enkeltpersoner, nasjonalt og internasjonalt. Jeg håper og tror den kan være med på å endre litt i oss mennesker. Måten vi tenker på, verdiene våre og tempoet i hverdagen. Jeg tror også, naturligvis, at det vil bli økt fokus på beredskap og smittsomme sykdommer.

Powered by Labrador CMS