Thina Saltvedt: Vi kvinner må gripe muligheten til å bidra med innspill, kunnskap og erfaring som er med på å forme samfunnet slik vi vil ha det

Foto: Isabel Watson

Thina Saltvedt (48) er tidligere oljeanalytiker med doktorgrad. Nå jobber hun som sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea og kommer på ELLEtech 12. mars!

Publisert Sist oppdatert

Vi er så heldige at Thina Saltvedt kommer for å holde foredrag på ELLEtech 12. mars!

Her kan du bli bedre kjent med henne:

Hvorfor trenger vi flere kvinner i finansbransjen?

– Det å kunne bli med på å bestemme hvor pengestrømmene eller kapitalen skal gå, gir makt. Det gir i større grad mulighet til å bli med på å påvirke hvordan samfunn vi skal leve i og hvordan både den norske og vår private økonomi skal se ut og forvaltes. Vi kan ikke la mennene bestemme dette alene. Det er ikke riktig slik jeg ser det at bare halvparten av befolkningen skal kontrollere i hvilken retning pengestrømmene skal gå. Vi kvinner må gripe muligheten til å bidra med innspill, kunnskap og erfaring som er med på å forme samfunnet slik vi vil ha det. Dette mener jeg er spesielt viktig nå når vi er i en brytningstid og skal gjennom en grønn og bærekraftig omstilling. De beste klimavennlige og bærekraftige løsningene blir ikke til ved at bare halvparten av befolkningen får være med å bestemme – de blir til ved at alle får muligheten til å komme med ideer og kunnskap. Derfor er det viktig at kvinner får kontrollere mer av kapitalen og at vi får flere kvinnelige ledere i næringslivet – rett og slett fordi vi vil lage de beste løsningene for alle.

En bransje med store kjønns-forskjeller

– Det er ingen tvil om at det fremdeles er forskjellsbehandling mellom kvinner og menn i min bransje. Lønnsforskjellene er en indikasjon på dette og ifølge lønnsstatistikken fra 2018 er det vi kvinnene i finanssektoren som kommer dårligst ut. Men det brukes nå store ressurser på å få endret dette. Det starter allerede fra vi velger studier til vi er ute i yrkeslivet. Det er fremdeles bare 20 prosent kvinner som velger finans som studieretning – det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil ha de beste hodene til å lede og til å jobbe med viktige oppgaver innen finans og forvaltning av kapital, og da trenger vi mange flere kvinner. I tillegg bidrar bedrifters, investorers og privatpersoners oppmerksomhet på bærekraft til en tydeliggjøring av forskjellene – og stadig flere begynner å kreve en endring. Vi trenger mer åpenhet rundt disse temaene og i denne forbindelse er SHE-indeksen og «Hun spanderer» nyttige verktøy. Bedriftene tvinges til å være mer åpne om hvordan de jobber med likestilling og det presser fram endringer. Jeg tror enda mer vil endres nå når flere millennials kommer inn i arbeidsmarkedet. De setter krav til bedrifter som ønsker å ansette dem – bedriftene må levere – ellers finner de bare noen andre å jobbe for eller kanskje starter sitt eget selskap.

Hvilke råd vil du gi til unge kvinner som ønsker en karriere innen finans?

– Først og fremst vil jeg si at det er et utrolig spennende fag som er både lærerikt og gøy å jobbe med. Hvis jeg skal komme med noen konkrete råd blir det disse: – Vi kvinner må bli litt tøffere. Vi må hoppe i det og ikke være fullt så opptatt av å gjøre alt 120 prosent riktig. – Grip de mulighetene som kommer. Si ifra hvis du ønsker å gjøre en oppgave eller en jobb du synes virker spennende. Ingen serverer oss dette på et sølvfat – det lønner seg å vise interesse. – Ikke vær redd for å si hva du er flink til. Vi må skryte litt av oss selv – menn gjør det hele tiden. – Tør å gå utenfor komfortsonen. Selv om du ikke lykkes første gang, vil du oppnå viktig lærdom. Husk – alle har feilet på vei opp, men bare de som lærer av feilene lykkes. – Du trenger ikke late som du er en mann eller har mannlige egenskaper for å lykkes i finansbransjen. Dessverre er det noen kvinner som tror det. Vær deg selv – ærlighet og åpenhet er det viktigste. Det skaper tillit og trygghet. – Ikke vær redd for å si din mening. Tør å ta ordet i en forsamling, i et møterom, i en konferansesal. Din stemme teller like mye som alle andres og det er viktig at den kommer fram.

Møter du mange utfordringer i ditt arbeid innen bærekraft?

– Jeg møtte en del motgang da jeg begynte å snakke om det grønne energiskiftet for over fem år siden. Jeg fikk mye verbal juling fra mange innen olje- og gassnæringen, andre oljeanalytikere og en del markedsaktører som hadde store investeringer i sektorer som ville bli ulønnsomme i et lavkarbonsamfunn. Heldigvis har pendelen svingt i den andre retningen og stadig flere ser at vi må kutte klimautslippene drastisk og skifte vårt energiforbruk fra fossilt til grønt. I tillegg må vi gjenbruke, redusere og gjenvinne mye mer enn det vi gjør i dag for ikke å tære for mye på jordas ressurser. – Den største utfordringen ligger i vårt eget hode – altså i holdningene våre og viljen til å endre på hvordan vi lever i dag. Vi vet hva vi må gjøre, vi har begynt, men det går ALTfor tregt. I finansmarkedet må vi begynne å snøre igjen pengesekken til fossile energiprosjekter. Så må vi investere i og finansiere mange flere prosjekter innen fornybar energi, grønn infrastruktur og teknologiske løsninger. Det er så mange dyktige, kreative og kunnskapsrike mennesker som jobber rundt om i Norges land, at jeg er virkelig ikke bekymret for framtiden, eller at vi skal klare å få gjennomført det nødvendige grønne skiftet. Vi må bare skru opp tempoet kraftig – men at vi klarer det, det er jeg helt sikker på.

Powered by Labrador CMS