Thina Saltvedt: ELLEtech er en viktig møteplass

– Dette kommer til å bli en lærerik, spennende og morsom dag. Jeg gleder meg!

Publisert Sist oppdatert

Thina Saltvedt kommer på ELLEtech for å snakke om hvorfor det er viktig at flere kvinner får kontroll over kapitalen, spesielt nå i en tid hvor det er så viktig å komme opp med nye, bærekraftige løsninger, og hva du og din bedrift kan gjøre på dette området.

– Jeg skal snakke om hvorfor det er viktig at kvinner selv tar større ansvar for å styre kapitalen. Det å kunne være med på å kontrollere hvilken vei pengene flyter gir kvinner mer makt. Kapital er med andre ord et verktøy til i større grad å kunne påvirke hvordan fremtiden vår skal se ut. Det er vel ingen grunn til at vi skal overlate til mennene alene å forme vår felles fremtid? Så jeg vil oppfordre kvinner til å bli mere bevisste på hvordan de selv kan forvalte sine penger og på denne måte også mer aktivt kan bidra til å påvirke.

Se flere foredragsholdere her!

Interessant program

Thina er sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea. Hun har i mange år vært et profilert navn i finansverdenen, og brenner for å få flere kvinner inn i finanssektoren.

Hvorfor sa du ja til å være foredragsholder på ELLEtech?

Hva gleder du deg mest til på konferansen?

Tech-konferanse med det lille ekstra

– Jeg sa ja til å være foredragsholder på ELLEtech fordi jeg synes det er en glimrende mulighet til å overbringe et budskap jeg synes er svært viktig direkte til kvinner. I tillegg er ELLEtech en viktig møteplass hvor kvinner kan diskutere, dele informasjon og erfaringer på tvers av bransjer, bakgrunn og alder. Her får man mulighet til å stifte nye bekjentskaper, finne nye samarbeidspartnere og ikke minst utvide nettverket.

Hva synes du om at et motemagasin som ELLE arrangerer en slik konferanse?

Møteplass og læringsarena

– Det jeg gleder meg aller mest til er nok minglingen. Rett og slett fordi jeg synes det er superinteressant å høre andre kvinners historier, erfaringer og veivalg. Hvordan andre tenker rundt ulike problemstillinger og tema man selv jobber med og ikke minst dele erfaringer, tips or råd. Så gleder jeg meg selvfølgelig også til å høre på de andre foredragsholderne. ELLE har virkelig klart å sette sammen et interessant program, så jeg håper jeg kan lære mye nytt og interessant i løpet av dagen.

Hvorfor mener du at folk burde ta turen?

HVA ER ELLETECH?

ELLEtech er en spennende, informativ og underholdende dag hvor vi har invitert noen av de hotteste navnene innen tech til å snakke om rekruttering av kvinner til tech, digitalisering, karriere, organisasjon og ledelse, kvinner og kapital, bærekraft, ubevisst diskriminering og digitale trender i 2020.

– Jeg synes det er veldig bra at et velrennomert motemagasin som ELLE arrangerer en tech-konferanse for kvinner. Motemagasinene har vært viktige formidlere av trender innen norsk- og internasjonal design i mange tiår. På denne måten har de vært viktige trenddrivere og hatt en stor påvirkning på forbruket, livsstil og trender spesielt blant unge kvinner. I den senere tid har det vært økende konkurranse fra bloggere og influensere om som videreformidlere og påvirkere på mote- og trendbilde i Norge og internasjonalt. – Flere kvinner har nå høyere utdannelse, høyere inntekter og jobber fulltid. Arbeidsdeltakelse har økt blant kvinner, kvinner har mer ansvarsfulle jobber og mennene tar større ansvar hjemme med blant annet mer delt foreldrepermisjon. Arbeidsmarkedet har blitt mer likestilt, selv om det går fryktelig sakte innen noen sektorer. Det gjør også at informasjonsbehovet har endret seg. Derfor er det bra at ELLE, som en informasjonsformidler av tradisjonelt sett mote, ser kvinnens økende behov for informasjon og en møteplass for flere temaer enn bare mote alene. Det vil gjøre ELLE enda mer relevant for den moderne yrkesaktive kvinnen ved at de har en bredere dekningsflate. I tillegg har det norske samfunnet har blitt langt mer digitalisert som gjør at mange oppgaver har blitt mer effektive og tilgjengelige, som for eksempel fra min egen bransje hvordan mobilbank og betalingstjenester har gjort det mye lettere å styre vår private økonomi. Dette gjør at informasjonsbehovet og informasjonstilgjengeligheten har økt markant de senere årene. En tech-konferanse kan derfor bidra til å gi kvinner bedre forståelse og bruk av teknologi på jobb og i hverdagen.

I tillegg blir det lunsj med bobler, goodie bags og nettverksbygging i ekte ELLE-stil – og du er invitert!

– ELLEtech er en viktig møteplass og læringsarena for kvinner som er opptatt av teknologi og mote. Her kan man dele informasjon og erfaringer i tillegg til å diskutere små og store problemstillinger innen disse områdene med andre kvinner med ulike bakgrunn og erfaringer. Slik jeg ser det kommer dette til å bli en lærerik, spennende og morsom dag. Jeg gleder meg masse.

Powered by Labrador CMS