De profesjonelle: Anne Kjersti Kværner

Foto: Aleksander Braun

– Det er fortsatt så mye stigma knyttet til avhengighet.

Publisert Sist oppdatert

Anne Kjersti Kværner: Gjennom hele sin karriere har Anne Kjersti Kværner vektlagt noe helt spesielt hos bedriftene hun har arbeidet: gode verdier.

På mange måter har hun valgt verdier i like stor grad som hun har valgt selve jobben. I hennes nåværende jobb er ikke verdier bare noe man har og står for, det er noe man er.

For hos Blå Kors er nettopp verdighet og egenkraft selve essensen i det som styrker mennesket, og siden 2016 har Anne Kjersti, gjennom sin rolle som fundraisingsjef, arbeidet for å gjøre dette arbeidet mulig. Anne Kjersti Kværner: Blå Kors Hva er Blå Kors? Blå Kors Norge har siden 1906 arbeidet med og for mennesker som strever med å mestre hverdagen, med et spesielt fokus på dem som på grunn av egen eller andres rus- eller spillavhengighet, er i en vanskelig livssituasjon. De arbeider også med forebygging på individ- og samfunnsnivå. Blå Kors har totalt 1300 ansatte, fordelt på 54 virksomheter og ulike fagområder over hele landet. Blå Kors mener at det enkelte menneske selv har kraft til å håndtere utfordringer og ta ansvar for eget liv. Blå Kors støtter mennesker i deres prosesser for bedre livsmestring. Organisasjonen vil være en brobygger mellom mennesker og aktuelle hjelpeinstanser, mellom ulike fag og profesjoner og mellom frivillige og ansatte. De engasjerer seg for at den enkelte skal få rett hjelp til rett tid. Arbeidet i Blå Kors skal holde høy kvalitet. De forholder seg til hele mennesket, dets søken etter mening og sammenheng i livet, våre fysiske, psykiske og sosiale behov. – Jeg ser på Blå Kors som Norges best bevarte hemmelighet, og enn så lenge er det bare 40% av befolkningen som kjenner til oss. Da jeg startet i jobben var det noen som beskrev det vi gjør i Blå Kors med et godt bilde: En bil som kjører i stor fart og til slutt krasjer. I bilen sitter naturligvis en sjåfør, men kanskje også noen ved siden av og i baksetet. Når et menneske krasjer er Blå Kors der for å bistå alle, ikke bare sjåføren. Anne Kjersti mener også at vi må tørre å bry oss og snakke om problematikken tilknyttet avhengighet. – Det er fortsatt så mye stigma tilknyttet avhengighet, det er fortsatt så skjult. Jeg tenker at hvis folk får bedre kjennskap til tematikken, så er det ikke så farlig å prate om det. Ofte er det vanskelig nettopp fordi det er nært for mange. Dersom man spør dem rundt seg, så kjenner alle noen. Det kan være naboen, en kollega eller familie. – Det mange ikke tenker over er at det å bli kvitt selve avhengigheten ikke er den største bøygen, det er det å komme tilba- ke til samfunnet som ofte er den virkelige utfordringen. I Blå Kors jobber vi med å få til de gode overgangene. Avhengighet ram- mer over alt, det handler ikke om hvor du bor eller kommer fra. Anne Kjersti finner mye motivasjon gjennom jobben. – All kompetansen Blå Kors sitter på motiverer meg veldig, og det gir håp. Dessuten er det viktig å synliggjøre de sterke personene som er utsatt for ulike typer avhengighet og deres egen kraft. Det er disse historiene vi ønsker å fortelle. – I Blå Kors har vi spisskompetanse på avhengighet, og vi har et stort behandlingsapparat. Men, vi jobber fra vugge til grav med å redusere skadevirkningen, nettopp fordi det får så store konsekvenser. Det omfatter også vårt forebyggende arbeid. Avhengighet er en samfunnsutfordring, og vi har alle et ansvar. Gi tid «Gi litt tid og få mye tilbake.» Gjennom Blå Kors kan hvem som helst bli tidgiver. Tidgiver er det Blå Kors kaller en frivillig. Det går ut på at man tilbyr sin kompetanse og tid, og ut ifra dette bidrar til Blå Kors arbeid. Oppgavene man får er basert på kunnskap man allerede sitter på, og kan omfatte alt fra å skrive en jobbsøknad, lære bort datakunnskap, gå turer, lage mat eller gjøre yoga. Det er opp til hvert enkelt hvor mye tid man gir. Man trenger ingen spesielle forkunnskaper, det handler rett og slett om å være seg selv. Les mer om å bli tidgiver her!
Powered by Labrador CMS