Maria Mørk
Lærer på Ringstabekk ungdomsskole i Bærum

 

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

– Overgangen fra klasserom til hjemmeskole skjedde fra en dag til den annen. Vi kastet oss rundt og laget en oppstartsvideo til elevene med informasjon om hvordan hjemmeskolen ville bli og organiserte timeplanen slik at vi best mulig kan følge opp elevene våre.

Føler du deg utrygg på jobb? 

– Nei, jeg jobber hjemmefra, men tenker mye på elevene og på hvordan de takler hverdagen. Samtidig som jeg prøver å følge opp mine egne døtre på deres hjemmeskole.

Er du redd for å bli smittet på jobb? 

– Nei, men jeg kjente på en uro før vi gikk over til hjemmeskole.

Beskriv en arbeidsdag i denne perioden…

 – Vi jobber i team, lærerne på teamet rullerer på å lage oppstartsvideo hver dag, der ønskes elevene en god morgen og vi sier litt om hva som skal skje den dagen. Vi har et fag før lunsj og et fag etter, øktene varer i to timer. I videoen stiller vi elevene et spørsmål, som de skal svare på i læringsplattformen showbie. Slik ser vi at alle elevene er koblet på, klare til å følge undervisningen. Vi har laget oppgaver elevene jobber med, i mine timer er jeg tilgjengelig på gruppechat eller i norsk- eller samfunnsfagrommet.  Vi bruker også videokonferanse- appen Whereby, her kan elevene kontakte oss og vi kan snakke en og en eller i grupper. Vi er en litt annerledes skole med 73 elever i klassen, så det blir fort hektisk når alle stiller spørsmål samtidig. Men vi er heldige som har elever som bruker iPad på skolen og kjenner læringsplattformene fra før av. Samarbeidet mellom oss på teamet er utrolig viktig, vi har på oppfordring fra rektor tatt hensyn til når og hvem av oss som kan være mest online og tilstede for elevene. Noen har små barn og da er det helt naturlig at de ikke kan være like mye pålogget som de av oss  som har eldre barn eller er i en annen livssituasjon. Hensynet til kollegene, god ledelse og det gode samarbeidet blant oss lærere  er nøkkelen en til en god hjemmeskole.

Hvordan synes du myndighetene har taklet situasjonen? 

– For oss som har store klasser og en åpen romløsning, kjentes det veldig riktig å gå over til hjemmeskole. Oppgaven nå er å finne gode løsninger for å komme tilbake til en trygg skolehverdag.

Hvilke tilbakemeldinger får du av folk du treffer på jobb? 

– Elevene våre møter vi jo digitalt hver dag, de er positive og arbeidsomme. Foreldre hjemme stiller opp i en hektisk hverdag med hjemmekontor. Elever, foreldre og vi lærere har tatt dette på strak arm og gjør det beste ut av situasjonen. Her finner vi gode løsninger sammen. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra foreldre og elever.

Kjenner du en dame du beundrer ekstra i disse dager?

– Venninnene mine som jobber i helsesektoren enten som leger eller sykepleiere med barn hjemme og en tøff arbeidshverdag, de beundrer jeg!

Hvordan tror du ting blir etter dette?

– Det blir krevende å finne gode løsninger for smittevern på skolen, men jeg håper og tror vi klarer det sammen! Jeg gleder meg til å være tilbake i klasserommet!

Relatert

emas mai-favoritter

Emas mai-favoritter

ELLEs bidragsyter, Ema Bihor, deler sine favoritter fra måneden som gikk.
Uteservering i Oslo

Den beste uteserveringen i Oslo

Hovedstadens beste uteserveringer
Ostekake til 17. mai

Perfekt og superenkel ostekake til 17. mai

Vi ELLEsker ostekake. Og hva er vel bedre enn å servere en ostekake i flaggets farger på 17. mai?

Les også

– Jobben min er som alltid intensiv og ansvarstynget. Jeg må være tilstede hvert eneste sekund.

Intensivsykepleier Margrèt Bjarnadòttir (39) om den nye hverdagen.
Sykepleier Martine Bjørnstad

– Jeg er redd for å bli smittet på jobb. Ikke for min egen del, men for pasientene, kollegaene og datteren min med nedsatt immunforsvar.

Sykepleier Martine Bjørnstad (31 år) om den nye arbeidshverdagen i eldreomsorgen.
Barnevernspedagog Siw Elise Anine Narmo

– Det jeg frykter mest er konsekvensene dette har fått for de mest sårbare barna i landet vårt. De som ingen har sett.

Barnevernspedagog Siw Elise Anine Narmo (26) om den nye hverdagen.
Marianne Vestnes fastlege

– Jeg opplever en stor økning i behov for støtte og veiledningssamtaler. Det er mye ensomhet, angst, depresjon og frykt.

Fastlege og spesialist i allmennmedisin Marianne Vestnes (48) om den nye hverdagen.